POHOD PO MEJAH OBČINE IN NA KUGLO

Kdajčetrtek, 23. september 2021
Društvo Planinsko društvo Rečica ob Savinji
OrganizatorPLANINSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI
PrijaveDOGOVOR OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC REČICA OB SAVINJI

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta