dan slov.športa-pohod na Gozdnik

Kdajčetrtek, 23. september 2021
OrganizatorPLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
Informacije

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta