SREČANJE LOVCEV IN PLANINCEV NA STONU

Kdajnedelja, 26. september 2021
OrganizatorPLANINSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI
PrijaveVODNIK KI BO RAZPISAL POHOD
Informacije

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta