Povabilo društvom k sodelovanju v akciji Slovenija planinari

PZS vabi društva in klube, člane PZS, k sodelovanju z izvedbo planinskih pohodov, planinskih orientacijskih tekmovanj, turnokolesarskih tur in športnoplezalnih aktivnosti, katerih namen je širjenje zavesti o pozitivnem pomenu rednega gibanja v naravi, varovanju narave in promocija različnih oblik planinstva ter so namenjene posameznikom različnih starostnih skupin.

Slovenija planinari

Planinska zveza Slovenije bo sofinancirala okvirno 30 aktivnosti, v predvidenem razponu do 500 € na dogodek. Nekatere množične aktivnosti bodo imele zagotovljeno tudi športno animacijo za udeležence na prireditvi. Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo izvedene med 20. aprilom in 15. novembrom 2018.

Izbor aktivnosti za akcijo Slovenija planinari bo izmed prijavljenih opravljen na podlagi predvidenega števila udeležencev, geografsko razpršenosti, vključevanje udeležencev, ki sicer niso redno aktivni v društvu, vsebinske pestrosti in siceršnje redne rekreativne aktivnosti v okviru društva. Izbor bo vključeval vse predvidene vrste aktivnosti (planinstvo, športno plezanje, turnokolesarske izlete, planinsko orientacijo) in starostne skupine. Prednost pri izboru bodo imele aktivnosti, kjer bo osrednji del potekal pri planinskih kočah, ki so vpisane v register planinskih koč PZS.

Izbrana društva bodo zavezana k naslednjim aktivnostim:

  • promocija dogodka z navedbo, da je dogodek vključen v akcijo Slovenija planinari,
  • vodenje evidence udeležencev,
  • na vidnem mestu na osrednji lokaciji aktivnosti postaviti promocijske panoje in zastavo PZS,
  • takoj po dogodku je treba posredovati kratko poročilo za javno objavo,
  • oddaji poročila o izvedeni aktivnosti.

Višina sofinanciranja bo poleg zgornjih kriterijev upoštevala tudi število prijav in razpoložljiva sredstva. Vse vključene aktivnosti se bodo tudi dodatno promovirale prek promocijskih kanalov PZS.

Rok za pisne prijave je 25. april 2018. Po preteku roka bodo aktivnosti sofinancirane v primeru ostanka sredstev.

Udeleženci, ki se bodo udeležili treh aktivnosti v sklopu Slovenije planinari, bodo prejeli zemljevid PZS. Udeleženci, ki se bodo udeležili petih aktivnosti, pa bodo dobili vodnik PZS.

Dodatna vprašanja in prijavni obrazec (priloga spodaj) pošljite na naslov info@pzs.si.

DOC Prijavni obrazec

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta