Slovenija planinari 2022 | razpis akcije sofinanciranja dogodkov

Planinska zveza Slovenije vabi organizacije članice k sodelovanju z izvedbo programa rekreacije: planinskih pohodov, planinskih orientacijskih tekmovanj, turnokolesarskih tur, alpinističnih in športnoplezalnih aktivnosti, katerih namen je širjenje zavesti o pozitivnem pomenu rednega gibanja v naravi, varovanju narave in promocija različnih oblik planinstva ter so namenjene posameznikom različnih starostnih skupin.

Planinska zveza Slovenije bo sofinancirala aktivnosti v višini, ki bo odvisna od odobrenih sredstev na različnih javnih razpisih.

Prijavi se lahko društvo, ki je član PZS in ki izvaja redni celoletni program rekreativne vadbe. V prijavi pa se navede tri (3) aktivnosti v času med 1. 4. in 23. 10. 2022. Prednost pri izbiri in višini sofinanciranja bodo imele dejavnosti, ki bodo potekale v naslednjih obdobjih:

  • Tedni vseživljenjskega učenja 2022, ki bo potekal od 9. maja do 12. junija 2022;
  • Dan slovenskega športa (državni praznik), ki bo 23. septembra 2022. Dan slovenskega športa je namenjen spodbujanju zavedanja o pomenu rekreacije. Društva spodbujamo k obeležitvi praznika. Primeri: povezovanje s šolami na športnem dnevu, ki bo potekal na ta dan; z organizacija krajšega rekreativnega popoldanskega pohoda v okolici; organizacija dopoldanskega pohoda za upokojence; ipd.;
  • Evropski teden športa, ki bo potekal od 23. do 30. septembra 2022.

Izbrana društva bodo zavezana k naslednjim aktivnostim:
  • Promocija dogodka z navedbo, da je dogodek vključen v akcijo Slovenija planinari (grafična podoba projekta je na voljo na slovenijaplaninari.pzs.si);
  • Po izvedenih aktivnostih po izvedbi objaviti novico s fotografijami na spletni strani in/ali družbenih omrežjih, z navedbo, da je dogodek potekal v okviru akcije Planinske zveze Slovenije, Slovenija planinari in povezavo na spletno stran slovenijaplaninari.pzs.si in ključno besedo #LjubimGore. Fotografije naj prikazujejo udeležence pri rekreativnih aktivnostih. Povezavo do objave je obvezna sestavina končnega poročila.
  • Na aktivnostih, ki se zaključijo z prireditvijo, na vidnem mestu obesiti zastavo PZS.
  • Oddati končno poročilo preko v naprej pripravljenega spletnega obrazca o vseh izvedenih aktivnostih in izdati račun za vodenje strokovnih delavcev v športu na prijavljenih rekreativnih aktivnostih v višini iz prejetega obvestila (rok za oddajo najkasneje do ponedeljka, 24. oktobra 2022).
Slovenija_planinari___prijava

Višina sofinanciranja bo poleg zgornjih kriterijev upoštevala tudi število prijav in razpoložljiva sredstva. Vsako društvo, ki bo sodelovalo v projektu Slovenija planinari, bo za strokovne delavce oz. tiste, ki bodo skrbeli za nemoteno izvedbo aktivnosti, dobilo praktična promocijska darila Vse vključene aktivnosti se bodo tudi dodatno promovirale prek promocijskih kanalov PZS.

Slovenija planinari se sofinancira iz Fundacije za šport in Letnega programa za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Rok za prijave je 1. april 2022. Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, objavljenega tudi na spletni strani slovenijaplaninari.pzs.si. O rezultatih bodo društva obveščena predvidoma do 15. aprila. Po preteku roka bodo aktivnosti sofinancirane v primeru ostanka sredstev.


Slovenija planinari - planinarite tudi vi!

 

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta