Na skupščini PZS 2021 o prizadevanjih za ustrezno plezalno infrastrukturo

Na redni letni skupščini Planinske zveze Slovenije (PZS) 21. maja 2021 v Velenju so delegati planinskih društev soglasno potrdili poročila organov PZS ter okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2022. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa je bilo število delegatov okrnjeno, a dovolj za sklepčnost. Posvetili so se članstvu v PZS, razpisom za obnovo koč, predstavljen je bil tudi projekt izgradnje Nacionalnega plezalnega centra.

Na letošnji skupščini v velenjski Rdeči dvorani, ki jo je Planinska zveza Slovenije pripravila v sodelovanju s PD Velenje, so se govorniki ozrli na leto 2020, ki ga je zaznamovala pandemija, z velimo mero optimizma so pogledali v prihajajoče leto 2022.

skup__ina_velenje__6_

Na redni letni Skupščini PZS se je zaradi omejitev zbralo precej manj delegatov.


Zbrane ste najprej predstavili predsednica PD Velenje Alenka Es in podpredsednica MO Velenje Aleksandra Vasiljević, obe sta pohvalili razgibano športno dejavnost v občini.

Na redni letni Skupščini PZS se je zaradi omejitev zbralo precej manj delegatov, zato ji je imelo precej pooblastila drugih društev. 128 je bilo glasovnic, sklepčnost je bila 44-odstotna.

Novi razpisi za koče

Kljub izrednim razmeram je PZS dobro delovala, na nekaterih področjih so se bolj, na drugih pa nekoliko manj okrnile njen aktivnosti. »Organizacijsko delo poteka v veliki meri preko spletnih aplikacij, vrženi smo bili v vodo in se v njej kar dobro znašli, nekaj teh praks pa bomo najbrž ohranili tudi ko bo pandemija za nami. Skupščino tako danes izvajamo z zamudo in z manj udeleženci, Dan planincev bomo izvedli na nivoju planinskih društev, upam pa, da nam bodo zdravstvene razmere omogočile, da bi vsaj podelitev najvišjih priznanj lahko v decembru izvedli na običajen način, s toplim stiskom rok vseh udeležencev,« je v govoru označil težavno leto predsednik PZS Jože Rovan.
skup__ina_velenje__2_
Predsednik PZS Jože Rovan je izpostavil projekte letošnjega leta.

A je ob vseh ukrepih smelo pogledal v prihodnost PZS. Poudaril je, da je gospodarsko ministrstvo pripravilo razpis za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč, v parlamentarni proceduri je predlog sprememb Zakona o planinskih poteh, ki bo, če bo sprejet, prinesel sistemsko financiranje urejanja planinskih poti, zveza je letos prejela tudi znatna sredstva za urejanje naravnih plezališč, obeta pa se tudi gradnja Nacionalnega plezalnega centra (NPC) v Ljubljani.

Športni plezalci potrebujejo velik plezalni center

Slednji projekt sta predstavila načelnik Komisije za športno plezanje Aleš Pirc in Matej Planko, koordinator PZS pri projektu gradnje centra. Kot je poudaril Aleš Pirc se je zanimanje za športno plezanje v zadnjih letih povečalo, tudi zaradi uspehov športnih plezalcev. »Četudi je Slovenija ena izmed velesil v športnem plezanju, se nezadostna infrastruktura že odraža pri mlajših tekmovalcih. Smiselna rešitev je nacionalni plezalni center, ki bo omogočal tekmovalno in rekreativno športno plezanje,« je povedal Pirc.

plezalni center_1

Takšen center prinaša visoko dodano vrednost za tekmovalno športno plezanje, rekreativno plezanje, Ljubljano in Slovenijo ter bo postavljal nove trende športnega plezanja. Matej Planko je predstavil aktivnosti in nadaljnja prizadevanja PZS za graditev nacionalnega plezalnega centra, ki je bil prvič predstavljen Upravnemu odboru PZS na junijski seji 2020. PZS sodeluje pri vsebinski pripravi aktivnosti centra. Mestna občina Ljubljana ima v proračunu 2021-2024 predvidenih 6,5 milijonov evrov za gradnjo.


Delegati so soglasno podprli nadaljna prizadevanja PZS za graditev nacionalnega plezalnega centra in zagotovitev ustrezne plezalne infrastrukture za trening reprezentanc v športnem plezanju in za rekreativno in društveno rabo. 

Finančno stanje dokaj ugodno

Podpredsednik Martin Šolar in generalni sekretar Damjan Omerzu sta predstavila vsebinsko in finančno poročilo za leto 2020.
skup__ina_velenje__3_

PZS je lansko leto zaključila s pozitivno bilanco, upad članstva je bil glede na lansko situacijo relativno majhen, kar pomeni, da so društva ohranila stik s svojim članstvom. Predsednik nadzornega odbora Franci Ekar je na kratko predstavil poročilo odbora in pozitivno ocenil delovanje zveze.
Predsednik PZS Jože Rovan je predstavil okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2022.
Vodstvo PZS se je na koncu skupščine z darilom zahvalilo nekdanjemu podpredsedniku Miru Erženu za izjemno delo. Eržen od aprila vodi novo ustanovljeno projektno pisarno na PZS, ki bo delovala predvsem na področju planinskega gospodarstva.

Pripravila: Barbara Gradič Oset

Fotogalerija

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta