Slovenija planinari 2019 | razpis akcije sofinanciranja dogodkov

Planinska zveza Slovenije vabi društva in klube, člane PZS, k sodelovanju z izvedbo planinskih pohodov, planinskih orientacijskih tekmovanj, turnokolesarskih tur in športnoplezalnih aktivnosti, katerih namen je širjenje zavesti o pozitivnem pomenu rednega gibanja v naravi, varovanju narave in promocija različnih oblik planinstva ter so namenjene posameznikom različnih starostnih skupin.

Planinska zveza Slovenije bo sofinancirala aktivnosti v višini, ki bo odvisna od odobrenih sredstev. Vsako društvo v eni prijavi odda prijavo za 3 aktivnosti iz svojega programa, zaželeno je, da so razporejene čez celo programsko obdobje. Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo izvedene med aprilom in oktobrom 2019.

Izbor aktivnosti za akcijo Slovenija planinari bo izmed prijavljenih opravljen na podlagi predvidenega števila udeležencev, geografsko razpršenosti, vključevanje udeležencev, ki sicer niso redno aktivni v društvu, vsebinske pestrosti in siceršnje redne rekreativne aktivnosti v okviru društva. Izbor bo vključeval vse predvidene vrste aktivnosti (planinstvo, športno plezanje, turnokolesarske izlete, planinsko orientacijo) in starostne skupine.

planinski_izlet_foto_manca_cujez_2

Prednost pri izboru bodo imele aktivnosti, kjer bo osrednji del potekal pri planinskih kočah, ki so vpisane v register planinskih koč PZS. Nekatere množične aktivnosti bodo imele zagotovljeno tudi športno animacijo za udeležence na prireditvi, po kasnejšem dogovoru z organizatorjem.

pzs_slovenija_planinari Izbrana društva bodo zavezana k naslednjim aktivnostim:
  • promocija dogodka z navedbo, da je dogodek vključen v akcijo Slovenija planinari (grafična podoba projekta je na voljo na slovenijaplaninari.pzs.si)
  • na aktivnostih, ki se zaključijo z prireditvijo, na vidnem mestu obesiti zastavo PZS
  • za eno aktivnost izmed treh prijavljenih (po lastni izbiri, zaželeno najbolj množično ali najbolj zanimivo ...) takoj po izvedbi poslati kratko poročilo s 5-10 fotografijami za javno objavo. Fotografije naj prikazujejo udeležence pri rekreativnih aktivnostih.
  • oddati končno poročila o vseh izvedeni aktivnosti in račun za vodenje v višini iz prejetega obvestila (najkasneje do 4. novembra 2019).

Višina sofinanciranja bo poleg zgornjih kriterijev upoštevala tudi število prijav in razpoložljiva sredstva. Vsak organizator prejme tudi promocijske majice Slovenija planinari. Vse vključene aktivnosti se bodo tudi dodatno promovirale prek promocijskih kanalov PZS.

-- Prijavni obrazec je zaprt --

Slovenija planinari se sofinancira iz Fundacija za šport in Letnega programa za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Nekatere aktivnosti pa bodo vključene tudi v skupno akcijo PZS v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2019: Planinstvo kot način življenja - za vključujočo družbo.

Prvi rok za prijave je 22. april 2019. Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, objavljen je tudi na spletni strani www.slovenijaplaninari.pzs.si. Po preteku roka bodo aktivnosti sofinancirane v primeru ostanka sredstev.

slovenija_planinari_pasica_2019

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta