SLOVENIJA PLANINARI 2021| razpis akcije sofinanciranja dogodkov

Planinska zveza Slovenije vabi organizacije članice k sodelovanju z izvedbo planinskih pohodov, planinskih orientacijskih tekmovanj, alpinističnih in turnokolesarskih tur ter športnoplezalnih aktivnosti, katerih namen je širjenje zavesti o pozitivnem pomenu rednega gibanja v naravi, varovanju narave in promocija različnih oblik planinstva ter so namenjene posameznikom različnih starostnih skupin.

Planinska zveza Slovenije bo sofinancirala aktivnosti v višini, ki bo odvisna od odobrenih sredstev na različnih javnih razpisih. V letošnjem letu je razpis objavljen kasneje, zaradi epidemiološke situacije v državi ter zaradi zamaknjenih rezultatov javnih razpisov. Društva se lahko prijavijo tudi z aktivnostmi, ki so jih morebiti že izvedla v letošnjem letu. Zavedamo se, da bodo društva letos nekatere dogodke organizirala z manj udeleženci in to ne bo razlog za izključitev in programa in financiranja. Prav tako se zavedamo, da glede na trenutne epidemiološke razmere v državi, ne morete z zagotovostjo predvideti točnih terminov izvedbe, zato boste lahko termine in lokacije naknadno prilagajali.

Aktivnosti bomo povezovali tudi z ostalimi aktivnostmi. Prednost pri izbiri in višini financiranja bodo imele prijave, ki bodo predvidele aktivnosti tudi v navedenih obdobjih:

  • Dan slovenskega športa (državni praznik), ki bo 23. septembra 2021. Dan slovenskega športa je namenjen spodbujanju zavedanja o pomenu rekreacije. Društva spodbujamo k obeležitvi praznika. Primeri: povezovanje s šolami na športnem dnevu, ki bo potekal na ta dan, organizacija krajšega rekreativnega popoldanskega pohoda v okolici, organizacija dopoldanskega pohoda za upokojence, ipd.
  • Evropski teden športa, ki bo potekal od 23. do 30. septembra 2021
  • Tedni vseživljenjskega učenja 2021, ki bo potekal od 6. septembra do 10. oktobra 2021


Izbrana društva bodo zavezana k naslednjim aktivnostim:

  • Promocija dogodka z navedbo, da je dogodek vključen v akcijo Slovenija planinari (grafična podoba projekta je na voljo na slovenijaplaninari.pzs.si).
  • Na aktivnostih, ki se zaključijo z prireditvijo, na vidnem mestu obesiti zastavo PZS.
  • Za eno aktivnost izmed treh prijavljenih (po lastni izbiri, zaželeno najbolj množično ali najbolj zanimivo) takoj po izvedbi poslati kratko poročilo s 5-10 fotografijami za javno objavo. Fotografije naj prikazujejo udeležence pri rekreativnih aktivnostih.
  • Oddati končno poročilo preko spletnega obrazca o vseh izvedeni aktivnosti in izdati račun za vodenje strokovnih delavcev v športu na prijavljenih rekreativnih aktivnostih v višini iz prejetega obvestila (rok za oddajo najkasneje do ponedeljka, 25. oktobra 2021).

 

 

Višina sofinanciranja bo poleg zgornjih kriterijev upoštevala tudi število prijav in razpoložljiva sredstva. Vsako društvo, ki bo sodelovalo v projektu Slovenija planinari, bo za strokovne delavce oz. tiste, ki bodo skrbeli za nemoteno izvedbo aktivnosti, dobilo praktična promocijska darila Vse vključene aktivnosti se bodo tudi dodatno promovirale prek promocijskih kanalov PZS.

Slovenija planinari se sofinancira iz Fundacije za šport in Letnega programa za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prvi rok za prijave je 19. maj 2021. Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, objavljen je tudi na spletni strani www.slovenijaplaninari.pzs.si. Po preteku roka bodo aktivnosti sofinancirane v primeru ostanka sredstev.


Slovenija planinari - planinarite tudi vi!

 

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta