Slovenija planinari 2024 | razpis akcije sofinanciranja dogodkov

Planinska zveza Slovenije vabi organizacije članice k sodelovanju z izvedbo celoletnega programa rekreacije: planinskih pohodov, planinskih orientacijskih tekmovanj, turnokolesarskih tur, alpinističnih in športnoplezalnih aktivnosti, katerih namen je ozaveščanje o pozitivnem vplivu rednega gibanja v naravi na psihofizično zdravje, varovanju narave in promocija različnih oblik planinstva. Planinske dejavnosti in rekreativne aktivnosti so namenjene posameznikom različnih starostnih skupin.

Planinska zveza Slovenije bo sofinancirala aktivnosti v višini, ki bo odvisna od odobrenih sredstev na različnih javnih razpisih.

Prijavi se lahko društvo, ki je član PZS in ki izvaja redni celoletni program rekreativne vadbe. V prijavi pa se obvezno navede:

  1. eno (1) aktivnost v okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2024, ki bodo potekali od 10. maja do 16. junija 2024;
  2. eno (1) aktivnost v okviru Dneva slovenskega športa (državni praznik), ki bo 23. septembra 2024 ali v okviru Evropskega tedna športa, ki bo potekal od 23. do 30. septembra 2024;;
  3. celoletni kontinuirani program (vsaj 30 tednov v letu) rekreativne vadbe planinarjenja ali planinske orientacije ali alpinističnih aktivnosti ali športnega plezanja ali turnega kolesarstva za stalno skupino odraslih in/ali za stalno skupino oseb starejših od 65 let.

Obrazložitev: Redni celoletni program rekreativne vadbe (vsaj 30 tednov v letu) pomeni, da se na razpis lahko prijavijo društva, ki imajo v svojih vrstah redno skupino članov, ki se stalno udeležuje razpisanih aktivnosti v vašem društvu (rekreativna vadba planinarjenja ali planinske orientacije ali alpinističnih aktivnosti ali športnega plezanja ali turnega kolesarstva) pod strokovnim vodstvom. Poudarek je na programih rekreacije, ki se izvajajo z isto oziroma stalno skupino udeležencev, najmanj 30 tednov na leto in ne na enkratnih dogodkih. Iz 3. točke lahko prijavite obe starostni skupini ali le eno.


Izbrana društva bodo zavezana k naslednjim aktivnostim:

  1. Promocija dogodka z navedbo, da je dogodek vključen v akcijo Slovenija planinari (grafična podoba projekta je na voljo na slovenijaplaninari.pzs.si).
  2. Po izvedenih aktivnostih po izvedbi objaviti novico s fotografijami na spletni strani in/ali družbenih omrežjih, z navedbo, da je dogodek potekal v okviru akcije Planinske zveze Slovenije, Slovenija planinari in povezavo na spletno stran slovenijaplaninari.pzs.si  in ključno besedo #LjubimGore. Fotografije naj prikazujejo udeležence pri rekreativnih aktivnostih. Povezava do objave je obvezna sestavina končnega poročila.
  3. Na aktivnostih, ki se zaključijo s prireditvijo, na vidnem mestu obesiti zastavo PZS.
  4. Oddati končno poročilo preko vnaprej pripravljenega spletnega obrazca o vseh izvedenih aktivnostih in izdati račun za vodenje strokovnih delavcev v športu na prijavljenih rekreativnih aktivnostih v višini iz prejetega obvestila (rok za oddajo najkasneje do 21. oktobra 2024). 

 

Slovenija_planinari___prijava


Višina sofinanciranja bo poleg zgornjih kriterijev upoštevala tudi število prijav in razpoložljiva sredstva. Vsako društvo, ki bo sodelovalo v projektu Slovenija planinari, bo za strokovne delavce oz. tiste, ki bodo skrbeli za nemoteno izvedbo aktivnosti, dobilo praktična promocijska darila. Vse vključene aktivnosti se bodo tudi dodatno promovirale prek promocijskih kanalov PZS.

Slovenija planinari se sofinancira iz Fundacije za šport in Letnega programa za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Rok za prijave je 6. maj 2024 Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, objavljenega na spletni strani slovenijaplaninari.pzs.si. O rezultatih bodo društva obveščena predvidoma do konca meseca junija 2024. Po preteku roka bodo aktivnosti sofinancirane v primeru ostanka sredstev.


Slovenija planinari - planinarite tudi vi!

fso_napis ministrstvo_mgts

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta